Tres agronautes d’Amanida Peiot (Francesc Burgos, Hugo Canet i Gerard Vercher) s’acomboien per tal de rodar aquesta divertida i atrevida formació totalment acústica, que revisita...