Quart clipítol de la sèrie Electrodomèstica Russafa. El cantautor valencià Senior ocupa la tassa i deixa el te per als anglesos. Per als ianquis que vol, la foto a primer terme; sense tauleta de nit. La nit del dimecres 22 de febrer obrí el foc d’aquests ianquis de capçalera —Megafaun— al Loco Club de l’Erudit Orellana de València.