Cinqué clipítol de la série Electrodomèstica Russafa amb Rick Treffers, El Turista Optimista, que ens visita a l’hora de sopar.